Vi kan förändra världen - om vi ger varandra samma möjligheter

Många av samhällets stora problem som ohälsa, våld, skadegörelse och till och med trafiksäkerheten kan lösas genom jämställdhetsarbete.

Kajsa Wahlström är Sveriges ledande expert inom jämställdhet och har genom sin forskning och sitt arbete på sina förskolor i Gävle utvecklat en unik och fungerande arbetsmetod för jämställdhet. Denna metod har senare visat sig fungera utmärkt i både organisationer och företag vilket gjort att Kajsa idag har hela Europa som arbetsfält.

 

Med glädje, humor och kreativitet håller Kajsa mycket högt uppskattade föreläsningar och utbildningar i jämställt ledarskap och bemötande på företag - kommuner - landsting - skolor - förskolor - kyrkor - föreningar - universitet mm.

 

Välkommen in och läs mer om hur du kan lära dig metoden som kommer att förändra gruppen, företaget/organisationen och världen!

Visste du att...

I dagens grupper används ett arbetssätt som skapar minst fem "utanför medlemmar". Dessa personer blir allt mer osynliga i gruppen och tappar till slut självkänsla.

 

När ledaren omedvetet tillåter detta i sin grupp ger det starka signaler till alla andra. De som tillskrivs makten och som genom ledarens agerande görs till huvudpersoner, skaffar sig egna regler och använder sin makt till att ge sig själva fördelar och hålla övriga nere.

 

Då skapas en grogrund för mobbing, för alla "vet" att det är ok att lämna vissa utanför.

Köp boken!

Flickor, pojkar och pedagoger

Jämställdhetspedagogik i praktiken

I den här boken berättar Kajsa Wahlström om de observationer hon och de andra pedagogerna på förskolorna Björntomten och Tittmyran gjorde i förskolans verksamhet.

 

Med förfärande tydlighet visade det sig att pedagogerna bidrog till att flickor och pojkar fick olika förutsättningar, trots att ambitionen var den motsatta.

 

Beställ boken här via Adlibris

Flickor, pojkar och pedagoger

Pris 224:- inkl. moms

 

Beställ boken här via UR
Flickor, pojkar och pedagoger
Pris 247:- inkl. moms

Men när...

Det aktivt arbetas med jämställdhet och ledaren använder sin eventuella makt positivt för att skapa gemenskap - då förändras allt för hela gruppen. Det blir inga fem "utanförmedlemmar" och således finns det inga att utöva mobbing på. Det finns heller ingen grå massa i något mellanskikt som känner sig rädda eller följer ledaren i dess mobbing (omedvetna) för att rädda sig själv.

Genom att öka ledarens medvetenhet kring jämlikhet ökar livskvalitén för alla. Det ger större trygghet, ökat ansvar och positiv självkänsla för alla i gruppen.

Dyslexi

Eftersom Kajsa själv är dyslektiker jobbar hon även med kreativa lösningar som på ett enastående sätt släpper fram helt nya möjligheter för både elever och lärare i skolan. Hon är bl a medförfattare i boken Mina bästa sidor är ordblinda - 9 kända svenskar som har lyckats tack vare sin dyslexi.

 

Beställ boken här via Adlibris
Mina bästa sidor är ordblinda
Pris 184:- inkl. moms

 

Beställ boken här via UR
Mina bästa sidor är ordblinda
Pris 204:- inkl. moms