Kajsa Wahlström

Kajsa har utvecklat sin forskning och sitt arbete på sina förskolor i Gävle till en unik fungerande arbetsmetod. Hennes resa från förskola till hela Europa som arbetsfält sätter igång efterlängtad förändring och breddar möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla olika samhällsskikt i samhället. Hon använder jämställhetsarbetet som grund i sitt arbete mot mobbing, öka trafiksäkerheten, och att inkludera alla deltagare i en grupp. Hon kallas ibland den inkluderande jämställdhets coachen.

Kontakta Kajsa så kan hon berätta mer om sig själv och sitt arbete.