Tv/Radio

Kajsa har medverkat i följande tv- och radioprogram.

 

  • Dyslexi 2010
  • NRK Norge
  • Argument SVT
  • Agenda
  • Om barn program skolstart SVT 1 - 2006
  • Genusmaskineriet UR del 5 - 2004
  • Skolakuten utbildningsprogram UR del 3 - 1999
  • Diverse radio reportage och intervjuer bl.a. P1 Tendens, Freja, På lika villkor, Lasso, Radio Visby, Gävleborg mm

Press

Det har skrivits otaliga artiklar om Kajsa och hennes arbete. Här är några av dem.

 

SI Svenska institutet bjöd in en delegation journalister från Japan för att studera den svenska jämställdheten, förskolans betydelse och föräldraledighet. Det resulterade bl.a. i denna artikel i Japans största dagstidnings veckomagasin ASAHI, publicerad i juni 2014.

We spoke to gender education specialist Kajsa Wahlström.

”If we only teach half of our views and beliefs to one gender and the other half to the other gender, we limit the capacity of development as a human being. Kajsa’s goal is to take into consideration not just one gender or the other, but all genders to see the whole picture to have equal opportunities and fair education.”

Tyska tidskriften Meine Kita (nr 03/2014) publicerade följande artikel. 

TV/Film

Skolakuten

Genusmaskineriet

Spela roll?

Vilken bra idé

Klicka på bilden för att göra den större.

Kontakta Kajsa om du är intresserad av filmerna.