Föreläsningar

Kajsa håller regelbundet mycket uppskattade föreläsningar både i Sverige och internationellt. Under föreläsningaren får du ordentliga tankeställare och samtidigt går du därifrån med stor inspiration och känner dig fylld av glädje.

 

Du är alltid välkommen att kontakta Kajsa om du också vill att hon ska komma till er. Här nedan är ett smakprov på de uppskattade föreläsningar hon brukar hålla men hon är alltid öppen för specialdesignade föreläsningar för just era intressen och behov. Kajsa håller föreläsningar i många olika sammanhang och i olika prisklasser.

 

Kontakta Kajsa här

Jämställt ledarskap ökar resultat hälsa och livskreativitet

Lär dig hur ledarens omedvetna beteenden och förhållningssätt styr den anställdes möjligheter.
Bredda din kompetens inom jämställdhet i praktiken, låt varje stund och sekund få ditt ledarskap att utveckla dina medarbetare och dig själv. Det är detaljerna i vardagen som avgör graden av framgång. Efter föreläsningen kan du leda ditt arbetslag till högre produktivitet och lönsamhet, öka deras potential till kreativ utveckling och ökad hälsa.

Gemenskap – en fråga om makt och att härska

Vem väljer ut de som ska ingå i gruppens gemenkap? Omedvetna handlingsmönster hos vuxna placerar in banen i makthierarkier, vinna eller försvínna. Vem ges status och hur går det till. Skapas grogrunden för mobbing och våld av vuxnas bemötande redan hos små barn?
En föreläsning som ger en riktig aha-upplevelse och stort mervärde för alla företag och organisationer.

Övriga föreläsningar

  • Kom igång med ditt jämställdhetsarbete
  • Förvåning, förnekelse och äntligen förändring med glädje
  • Föräldrar ge ditt barn de bästa av möjligheter
  • Minska våld och mobbing - öka gemenskap och positiv självkänsla
  • Det blir roligare med jämställdhet

 

Kontakta Kajsa för att få förslag på vad som skulle passa för just ert behov.

Dyslexi fallgrop eller språngbräda?

Hur klarar barn av de vuxnas oförstående attityd gentemot dyslexi? Vad kan lärare och föräldrar göra för att utveckla sin förmåga att utvecklas i takt med de dyslektiska barnen. En föreläsning som ger helt ny förståelse för dyslexi och riktar sig främst till personal inom förskola och skola.

Optimera ditt resultat med hjälp av jämställdhet

Först när alla på arbetsplatsen eller i arbetsgruppen blir bemötta på ett likvärdigt sätt kan deras fulla styrka och kreativitet komma fram. Då kan allas resurser tas till vara och resultatet optimeras. Många pratar om det demokratiska företaget och organisationen - men så länge det inte pågår ett medvetet jämställdhetsarbete så kommer några leda och andra att följa efter. Under den här föreläsningen får ni förståelse för hur man gör för att bredda rollerna. Den hjälper er att utvecklas och ger er verktyg som ni praktiskt kan börja arbeta med på en gång. Mycket snabbt kommer ni märka stor skillnad i era resultat.

Flickor pojkar och pedagoger

Uppstartsföreläsning om hur brister på jämställdhet snävar in roller och möjligheter för både flickor och pojkar. Föreläsningen vänder sig till de organisationer om själva vill arbeta med jämställdhet enligt boken Flickor, pojkar och pedagoger